ZŘÍZENÍ JEDNOTKY

Jednotka sdružení byla zřízena na výborové schůzi v květnu 2012 po zrušení výjezdové jednotky JSDHO Bohumín – Kopytov městem Bohumín.

Výroční valná hromada se v roce 2012 usnesla, že nadále budou členové bývalé jednotky JSDHO vytvářet aktivní represivní činnost. Na základě oslovení občanů bude tato jednotka sdružení pomáhat v případě živelných pohrom a ostatních událostí.

Jednotka je financována sdružením SDH, zejména jejich členy a sponzory.